Chào mừng đến với sự kiện cf-2012

Sao đây là những báu vật nhận được sao đay

  •  

 

 
1
Gói Zombie
RPK Gold
Barrett M99
Thompson Gold
Gatling Gun Gold
 
 
vĩnh viễn
.
2
Gói Dragon
Scarlight Red DragonM4A1 Red Dragon
Anaconda Red Dragon
Xẻng Rồng Lửa
%
 

.
3
Gói Gold
RPK Gold 
Thompson Gold

Dual Uzi Gold
BC axe Gold
0k)
Giảm giá 20%
 

.
4
Gói Nhân Vật
Nhân vật Blade
Nhân vật Delta
Nhân vật Rose
Nhân vật Fox


.
5
Gói Blade
Nhân vật Blade 
Thompson Gold
Anaconda Red Dragon 
Xẻng Rồng Lửa

Giảm giá 40%
 
 
.
6
Gói Fox
AN94 Scope
DE Scope
M4A1 Red Dragon
Nhân vật Fox

 

.
7
Gói Rose
Barrett M99
Desert Eagle Crytal
BC axe Gold
Nhân vật Rose
á 40%
 
 
.
8
Gói Delta
Nhân vật DeLta 
Golden Dual Core

 
Xẻng Rồng Lửa
BC axe Gold
40%
 

 
9 Gói Kim tự tháp M4A1 Red Dragon
M4A1 Gold

AN94 Scope
AUG Red Dragon
 40%
 
vĩnh viễn
 
10 Gói Súng Lục Golden Dual Core
Anaconda Red Dragon
Desert Eagle Crytal
DE Scope


Chúc bạn thành công